Epilepsie

Je potřeba dodržovat zvláštní režim? Jak se epilepsie léčí?

Pokud se u nemocného vyskytne zcela ojedinělý epileptický záchvat, pak často ani není nutné, aby pravidelně užíval léky. Je ale nezbytné, aby dodržoval určitá režimová opatření, která snižují riziko opětovného výskytu záchvatu. Je nutné, aby abstinoval a dodržoval pravidelný spánkový režim (tzn. neponocovat, spát v noci a nespát přes den, chodit spát a vstávat ve stejnou hodinu). U některých nemocných mohou být záchvaty provokovány přerušovanými světelnými podněty (stroboskop, diskotéka), je pak vhodné, aby se nemocný těmto podnětům vyhýbal. S nutností dodržovat režimová opatření souvisí také určitá pracovní a sportovní omezení, i omezení v řízení motorových vozidel

Při opakovaném výskytu epileptických záchvatů je třeba nasadit farmakologickou léčbu.

Obecně je prognóza u správně léčených nemocných příznivá. U většiny pacientů dojde po čase k úplnému vymizení epileptických záchvatů a mnohdy i k vymizení specifických EEG projevů. Zde je nutno zdůraznit, že léky proti záchvatům je třeba užívat pravidelně. Svévolné přerušení nebo náhlé vysazení léčby vede často ke znovuobjevení epileptických záchvatů.