Epilepsie

Jaká vyšetření je nutné provést?

Každý nemocný, který byl postižen epileptickým záchvatem, musí být vyšetřen odborným lékařem - neurologem. Ten nemocného klinicky vyšetří a odešle na další pomocná vyšetření. Pro stanovení správné diagnózy epileptického záchvatu je zásadní zjistit tzv. objektivní anamnézu, tzn. zjistit od svědků okolnosti vzniku a průběh záchvatového stavu nebo poruchy vědomí. Abnormní epileptické výboje generované mozkovou kůrou lze většinou identifikovat pomocí elektroencefalografického vyšetření (EEG). Každý nemocný po epileptickém záchvatu by měl být také vyšetřen počítačovou tomografií (CT) nebo nukleární magnetickou rezonancí (MRI). Těmito metodami lze odhalit případné strukturální léze mozku (např. nádor).

Je ale třeba zdůraznit, že případný normální EEG nález a normální nález CT či MRI ještě nevylučují zcela diagnózu epileptického záchvatu, či možné epilepsie.

Ve specializovaných epileptologických centrech je v indikovaných případech prováděna řada dalších specializovaných vyšetření.