Pro pacienty

Sociální pomoc epileptikům

Epilepsie jako jedno z nejčastějších neurologických onemocnění nepředstavuje pouze chorobu. Jedná se o souhrnné pojmenování mnoha nemocí, jejichž společným projevem je výskyt epileptických záchvatů. Právě onen zmíněný záchvatovitý charakter epilepsie může představovat pro člověka kromě rizik zdravotních i řadu omezení sociálních a pracovních. Závažnost důsledků z nemoci vyplývajících a jejich nepříjemnost často bývají zanedbávaným faktem. Onemocnění epilepsií má značný potenciál ovlivnit celý životní styl pacienta.

Nedílnou součástí komplexní péče o pacienty s epilepsií je tedy i odborné sociální poradenství, poskytované vyškolenými sociálními pracovníky pro oblast epileptologie.

Sociální pracovnice se podílí na přímé práci s epileptickými pacienty v rámci Centra pro epilepsie Brno, ale i mimo něj, spolupracuje s pacientskými organizacemi, odpovídá na internetové otázky a také pomáhá pacientům přímo v terénu při řešení jejich sociálních, pracovních a jiných problémů.

Veškerá činnost sociálních pracovníků směřuje ke zlepšení kvality života této nemalé skupiny pacientů.

Sociální pracovníci pro pacienty s epilepsií

Marta Schafferová, DiS. – Brno
sociální pracovnice
Centrum pro epilepsie Brno
Pekařská 53
656 91 Brno
Kontakt: 543 182 650, marta.michnova@fnusa.cz

Mgr. Petra Onderková, DiS. – Praha
sociální pracovnice
Společnost „E“
Liškova 959/3
142 00 Praha 4
Kontakt: 702 005 678, 241 722 136, info@spolecnost-e.cz, petra.onderkova@spolecnost-e.cz

Mgr. Kateřina Kolářová - Praha
sociální pracovnice
EpiStop
Plzeňská 311
150 00 Praha 5 - Motol
Kontakt: 608 353 533, kolarova79@gmail.com

Mgr. Lucie Valouchová – Plzeň
sociální pracovnice
Fakultní nemocnice Plzeň
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
Kontakt: 377 103 236, valouchoval@fnplzen.cz