Aktuality

Ohlédnutí za Epi Týdnem Roberta Kuby 2016
Malé foto ohlédnutí za Epi Týdnem Roberta Kuby ze dne 11. 4. 2016 ve Vaňkovce.

EpiTýden Roberta Kuby 2016
Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat k účasti na některé z akcí pořádaných naším pracovištěm v rámci EpiTýdne Roberta Kuby.

Chystáme projekt pro lidi s epilepsií
Bude o setkávání se, výletování, výtvarných workshopech...

Pozvánka na mezinárodní den epilepsie 2016
Dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní den epilepsie 2016, který se bude konat v pondělí 8. února.

více aktualit
Fakulta

Centrum pro epilepsie Brno bylo založeno v roce 1993. Jeho zakládajícími pracovišti byly 1. neurologická klinika LF MU ve FN U sv. Anny, Klinika dětské neurologie LF MU ve FN Brno, Nerochirurgická klinika LF MU ve FN U sv. Anny a Klinika zobrazovacích metod LF MU ve FN U sv. Anny. Rozhodnutím Akademického senátu LF MU získalo v roce 2007 statut Univerzitního centra pro epileptologii a epileptochirurgii LF MU Brno, dne 7. 3. 2011 byl tento rozhodnutím děkana LF MU změněn na statut Akademického centra pro epileptologii a epileptochirurgii LF MU. Centrum pro epilepsie Brno získalo akreditaci Evropské epileptologické asociace (EUREPA) jako oficiální výukové centrum (European Educational Network Center) poskytující vzdělávání ve shodě s evropskou certifikací pro epileptologii.

Dne 29.9.2015 udělilo Ministerstvo zdravotnictví ČR FN U Sv. Anny v Brně ve spolupráci s FN Brno statut Centra vysoce specializované péče pro farmakorezistentní epilepsie pro dospělé a děti.


Prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D. (1969-2014)