Lidé

Na poli diagnosticky a terapeuticky komplikovaných epilepsií působí multidisciplinární tým založený na spolupráci neurologů a dětských neurologů s neuroradiology, neurochirurgy, neuropsychology, specializovanou sociální pracovnicí, klinickými inženýry a středním zdravotnickým personálem (EEG laboranti a specializované epileptologické sestry).


1. neurologická klinika LF MU U sv. Anny

Neurologie: Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FRCP
Prof. MUDr. Ivan. Rektor CSc., FCMA, FANA
MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.
MUDr. Jitka Kočvarová
MUDr. Irena Novotná
MUDr. Martin Pail, Ph.D.
MUDr. Klára Štillová, Ph.D.
MUDr. Ondřej Strýček
MUDr. Eva Pešlová
MUDr. Ivana Tyrlíková tč. Mid-Atlantic Epilepsy and Sleep Center, Bethesda, USA
Psychologie: Mgr. Iva Stehnová
PhDr. Zuzana Michálková, Ph.D.
Mgr. Veronika Malá
Mgr. Lenka Vildová
Mgr. Barbora Chlpeková
Epileptologická soc. pracovnice: Marta Michnová
Techn. spolupráce: Ing. Pavel Daniel
Ing. Martin Kojan
Ing. Radek Mareček
EEG laboranti: Mgr. Petr Zlonický
Bc. Jana Langášková
Mgr. Lenka Brázdová, DiS.
Veronika Bednářová
Michaela Hortová
Magdaléna Pěnčíková
Věra Hniličková
Jana Stritzlová
Veronika Šimáčková
Jana Schmidtová
Bc.Zita Pavlíčková
Bc.Martina Mrvová
Tereza Čmielová Dis.

Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno

Dětská neurologie: doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
prim. MUDr. Ondřej Horák
MUDr. Michal Ryzí, PhD.
MUDr. Štefania Aulická, PhD.
MUDr. Pavlína Danhofer, PhD.
MUDr. Petra Hanáková
MUDr. Michaela Habalová
Dětská psychologie: Mgr. Jana Pejčochová
PhDr. Zuzana Makovská
EEG laborantky: Kateřina Blatná
Lenka Drbalová
Marie Dvořáková
Eva Konečná
Eva Koubková
Gabriela Pilařová
Irena Souchopová
Marie Šenkyříková

Klinika neurochirurgie FN LF MU sv. Anny

  Prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
MUDr. Jan Hemza, Ph.D. et Ph.D.
doc. MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.
Ing. Ivo Říha

Klinika zobrazovacích metod LF MU, FN U sv. Anny

  Prim.MUDr.Jiří Vaníček, Ph.D.
MUDr. Marta Pažourková
Mgr. Jana Nahodilová
MUDr. Alena Svátková
MUDr.Petra Cimflová
ing. Klára Brabencová

Patologicko-anatomický ústav LF MU a FN U sv. Anny

  prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
MUDr. Hendrych

Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno, Centrum molekulární biologie a genové terapie

  RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.