Výzkum genomu u epilepsie

Ve spolupráci brněnského Centra pro epilepsie s Centrem molekulární biologie a genové terapie IHOK,FN Brno (RNDr. L. Fajkusová, CSc.) byla založena DNA banka pro výzkum genomu u pacientů s epilepsií. Cílem projektu je studium etiologie hereditárních epilepsií a stanovení geneticko-klinické korelace u jednotlivých rodinných příslušníků. Po nasbírání dostatečného množství krevních vzorků bude provedena molekulárně-genetická analýza klinicky nemocných včetně rozšíření genetického vyšetření o ostatní pokrevně příbuzné těchto nemocných. Výzkum má sloužit k hlubšímu poznání tohoto onemocnění, její možné genetické příčiny nebo zvýšeného genetického rizika rozvoje onemocnění v rodině.