Purple Day 26. března 2017, Mezinárodní den boje proti epilepsii – aneb, jak jsme ho oslavili v Brně

I v letošním roce jsme si stejně jako celá řada jiných států připomněli Purple Day, každoroční mezinárodní den epilepsie, jehož cílem je zvyšovat povědomí o této závažné neurologické chorobě.

Centrum pro epilepsie Brno (a 1. neurologická klinika LF MU a FNM U svaté Anny) zakomponovalo oslavu Purple Day do celotýdenních aktivit v rámci Epi-týdne Roberta Kuby. V pondělí 27. března 2017 tak byli pozváni pacienti s epilepsií, ale také jejich blízcí, odborníci z jiných oblastí péče o člověka, jakož i široká veřejnost do Café Práh ve Vaňkovce na volnou besedu s odborníky z řad lékařů-epileptologů I. neurologické kliniky FN u svaté Anny. Sešlo se cca 30 lidí, kteří měli možnost pohovořit s lékaři i sociální pracovnicí v epileptologii na témata, která je v souvislosti s epilepsií zajímaly, a na které třeba při běžné lékařské kontrole nebyl časový prostor.

Po skončení besedy bylo pro zájemce připraveno ve velkém sále Café Práh divadelní představení divadelního spolku Dialog s názvem „Dva na kanapi.“ Jednalo se o konverzační komedii o peripetiích rozvodu jednoho francouzského dobře situovaného páru. Hra se v Paříži dočkala dohromady 1800 repríz, byla přeložena do několika jazyků, a věříme, že se líbila i všem našim divákům.

Tímto tradičně děkujeme Café Práh, které poskytlo bezplatně prostory, všem účinkujícím divadelníkům i besedujícím lékařům, ale hlavně všem návštěvníkům akce, kteří přišli podpořit lidi s epilepsií.

Marta Michnová, DiS.
sociální pracovnice I. NK

Purple Day 2017 Purple Day 2017 Purple Day 2017 Purple Day 2017