Návštěva eurokomisaře Vytenise Andriukaitise

V pondělí 24.7.2017 navštívil naši nemocnici eurokomisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis. Předmětem návštěvy byla prohlídka pracovišť, které jsou zapojeny v mezinárodní celoevropské referenční síti ERN.

Naše nemocnice má tu čest, že v ERN (European Research Network) má zapojeny dvě pracoviště, a to I. neurologickou kliniku a I. dermatovenerologickou kliniku.

Eurokomisař si za účasti ředitele Martina Pavlíka, přednosty I. neurologické kliniky prof. Milana Brázdila a zástupců Ministerstva zdravotnictví prohlédl, jak ambulantní, tak lůžkový provoz této kliniky, který se stará o pacienty s epilepsií.

Centrum pro epilepsie Brno se podařilo stát členem mezinárodní celoevropské referenční sítě ERN -EpiCare. Toto konzorcium spojuje specializovaná epileptologická centra na evropské úrovni, která se věnují diagnostice a léčbě epilepsie.

Návštěva eurokomisaře Vytenise Andriukaitise Návštěva eurokomisaře Vytenise Andriukaitise Návštěva eurokomisaře Vytenise Andriukaitise