Kurs klinické epileptologie X

Termín konání: 29. – 30. 3. 2023
Místo konání: I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Přednášková místnost, budova C1, 6. NP

29. 3. 2023

8.30-8.45 Zahájení kursu - prof. Brázdil
8.45-9.15 Nová klasifikace epileptických syndromů - MUDr. Horák
9.15-9.45 Self-limited fokální epilepsie v dětském věku – doc. Danhofer
9:45-10:15 Akutní symptomatické záchvaty - doc. Doležalová
Přestávka
10:30-11:00 Lokalizační iktální příznaky - prof. Brázdil
11:00-11:30 HD-EEG a ESI - MUDr. Strýček
11:30-12:00 EEG v neurointenzivní péči - doc. Doležalová
Oběd
12:30-13:00 Funkční neurozobrazení v epileptologii - prof. Brázdil
13:00-13:30 Nové protizáchvatové léky - prof. Brázdil
13:30-14:00 Invazivní epileptologie - prof. Brázdil
Přestávka
14:30-15:00 Radiofrekvenční termokoagulace - doc. Pail
15:00-15:30 Neurostimulační léčba epilepsie - prof. Rektor
15:30-16:00 Centrum pro epilepsie Brno a operační léčba epilepsie od roku 1995 - vyplatí se to? - prof. Brázdil, doc. Pail

30. 3. 2023

8:30-9:00 Epilepsie a kontraceptiva – doc. Danhofer
9:00-9:30 Psychologická péče u pacientů s PNES - Mgr. Ševečková
9:30-10:00 Role neuropsychologa v péči o pacienta s farmakorezistentní epilepsií - Mgr. Ševečková
Přestávka
10:30-11:00 Stereotaktická neurochirurgie ve službách epileptologie - prof. Chrastina
11:00-11:30 Specifika dětské epileptochirurgie - prof. Brichtová
11:30-12:00 Epilepsie a demence - MUDr. Zatloukalová
Oběd
12.30-15.30 Vybrané kazuistiky

Po absolvování kursu bude účastníkům udělen certifikát.

Kontakt: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., email: milan.brazdil@fnusa.cz

Kurs klinické epileptologie X