Osvěta o epilepsii na základních školách

Centrum pro epilepsie Brno se zapojilo do projektu „Já věřím na děti“ (www.javerimnadeti.cz), který pořádá občanské sdružení Arpitha pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška.

Cílem projektu je šíření osvěty o různých zdravotních handicapech, se kterými se mohou děti ve svém životě potkat.

O epilepsii, první pomoci při epileptickém záchvatu a o problémech epileptických dětí se tak dozvěděli žáci zatím ze tří základních škol – na ZŠ Horníkova a Holzova v Brně-Líšni a na ZŠ v Pozořicích. Děti na témata týkající se zdravotních handicapů píšou slohové práce, které budou zařazeny do soutěže (slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 8. 5. 2013).

Projekt vznikl z potřeby ukázat dětem a připomenout rodičům, že existují i jiné hodnoty než peníze a honba za výkonem Děti jsou čisté a nepoznamenané materialismem a je jen na nás, jaké pohledy na život jim ukážeme.

Projekt „Já věřím na děti“ je určen pro děti základních škol prvního i druhého stupně a nižších tříd víceletých gymnázií za podpory jejich pedagogů a rodičů.

Osvěta o epilepsii na základních školách